logo

SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Tack för att du valde att vara en del av vår community på Affärer 365 ("Företag", "vi", "oss", "vårt"). Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar angående detta sekretessmeddelande eller vår praxis angående din personliga information, vänligen kontakta oss på hello+se@weare365.io.

När du och i allmänhet använder någon av våra tjänster ("Tjänsterna", som inkluderar), uppskattar vi att du anförtror oss din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta sekretessmeddelande försöker vi förklara för dig så tydligt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa den noggrant eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart.

Detta integritetsmeddelande gäller all information som samlas in genom våra tjänster (som, enligt beskrivningen ovan, inkluderar våra), såväl som alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant, eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen vi samlar in.

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss

Kort sagt: vi samlar in de personuppgifter du lämnar till oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig hos Express ditt intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter i den (hur man lägger upp meddelanden i våra onlineforum eller deltar i tävlingar, tävlingar eller lotterier) eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Den personliga informationen vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

Inloggningsdata för sociala medier. Vi kan ge dig möjligheten att registrera dig hos oss med hjälp av uppgifterna för ditt befintliga sociala mediekonto, såsom ditt Facebook-, Twitter- eller andra sociala mediekonto. Om du väljer att registrera dig på detta sätt kommer vi att samla in informationen som beskrivs i avsnittet "HUR VI HANTAR DINA SOCIALA INLOGGNINGAR" nedan.

All personlig information du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information. Information som samlas in automatiskt

Sammanfattningsvis: Viss information, såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsarens och enhetens egenskaper, samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller bläddrar i den. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (såsom ditt namn eller kontaktinformation), men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, referens-URL, enhetens namn , land, plats. , information om hur och när du använder vår information och annan teknisk information. Denna information är i första hand nödvändig för att upprätthålla säkerheten och driften av vår och för våra interna rapporterings- och analysändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

2. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Sammanfattning: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser. Vi kan komma att behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund: Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer:

Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet från ett annat företag.

Affiliates. Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kräver att dessa affiliates följer detta sekretessmeddelande. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller är under gemensam kontroll med oss.

Affärspartners. Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda vissa produkter.

3. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

Sammanfattning: vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (såsom webbsignaler och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan avvisa vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

4. HUR HANTAR VI DIN INFORMATION?

Summa summarum: om du väljer att registrera eller logga in på våra tjänster med ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

Vår webbplats erbjuder dig abili ty för att registrera och logga in med dina kontouppgifter för tredje part sociala medier (som dina Facebook- eller Twitter-inloggningar). När du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Profilinformationen vi får kan variera beroende på vilken leverantör av sociala medier det gäller, men kommer ofta att innehålla ditt namn, e-postadress, vänlista, profilbild och annan information som du väljer att offentliggöra på den sociala medieplattformen.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller som på annat sätt förtydligas för dig där det är relevant. Observera att vi inte kontrollerar och är inte ansvariga för annan användning av din personliga information av din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du granskar deras integritetsmeddelande för att förstå hur din personliga information samlas in, används och delas, och hur du kan ställa in dina integritetsinställningar på deras webbplatser och applikationer.

5. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELL?

Kort sagt: vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt. Våra servrar finns på. Om du får tillgång till vår från utlandet, vänligen notera att din information kan överföras, lagras och behandlas av oss på våra anläggningar och av tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se "KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?" ovan) , i och andra länder.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver dessa länder inte nödvändigtvis ha dataskydd eller andra liknande lagar som är lika omfattande som i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.

6. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Sammanfattning: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kräver att vi behåller din personliga information i mer än 180 dagar. Om vi ​​inte har ett fortsatt legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera eller anonymisera sådan information eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att lagra säkert din personliga information och isolera den från vidare behandling tills radering är möjlig.

7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?

Sammanfattning: Vi samlar inte in eller byter medvetet data från barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet data eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda den, intygar du att du är minst 18 år gammal eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig och samtycker till användningen av. Om vi ​​får reda på att personlig information har samlats in från användare under 18 år, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart ta bort sådan information från våra register. Om du känner till någon data som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på hello+se@weare365.io .

8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Om du bor i Schweiz finns dataskyddsmyndigheternas kontaktuppgifter tillgängliga här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Kontoinformation

Om du någon gång vill granska eller ändra din kontoinformation eller avsluta ditt konto kan du:

Om du begär att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller följa tillämpliga juridiska krav. Välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i de e-postmeddelanden vi skickar till dig eller genom att kontakta oss med de uppgifter vi tillhandahåller. finns nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringens e-postlista; dock kan vi fortfarande kontakta dig, till exempel för att skicka tjänsterelaterade e-postmeddelanden till dig som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-kommersiella ändamål.

9. KONTROLLER FÖR INGA FÖLJNINGSFUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa operativsystem och mobilapp ications inkluderar en Do Not Track ("DNT")-funktion eller -inställning som du kan aktivera för att ange din integritetspreferens så att data om dina surfaktiviteter online inte övervakas och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard antas för onlinespårning som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

10. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Sammanfattning: Ja, om du är bosatt i Kalifornien ges du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information. California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om tillämpligt) som vi avslöjade till tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delade personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att data inte visas offentligt på den, men observera att data kanske inte helt eller helt tas bort från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).

11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Sammanfattning: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa tillämpliga lagar. Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i detta sekretessmeddelande kan vi meddela dig genom att lägga upp ett meddelande på framträdande plats om sådana ändringar eller genom att skicka ett meddelande direkt. Vi rekommenderar att du läser detta sekretessmeddelande ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på hello+se@weare365.io

13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen skicka in ett förfrågningsformulär genom att klicka här. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar.

Affärer 365 Copyright © 2024 Affärer 365. Med ensamrätt. Kopiering eller reproducering av texterna utan föregående skriftligt avtal är förbjuden. Produktfoton, -bilder och -broschyrer tjänar endast illustrativa syften. Rabatterade priser kommer från officiella distributörer som listas på denna webbplats. Erbjudanden är giltiga angivna datum eller så länge lagret räcker. Denna webbplats syftar till att vara informativ, den kan inte användas för att göra anspråk på produkterna. Priser kan vara platsberoende.